Terapie Blue Bird

Je pouze jediná prvotní energie

Vytváří vše,

prochází vším,

je přítomna naprosto ve všem….

Můžeme ji využít k našemu prospěchu, nebo naopak…

O mně

Omylem člověka je myslet si, že jeho štěstí závisí na podmínkách, přicházejících k němu odněkud z venčí. Poznáním je pak uvědomění, že vše co opravdu potřebujeme, odpověď na každou otázku, uspokojení každé naší tužby přichází z vnitra nás samotných. V každém z nás je ukryt zdroj našeho naplnění. Pokud se dokážeme odpoutat od naučených dogmat a našich strachů, které máme po generace zakořeněny v našich myslích a naší buněčné paměti, pak porozumíme programům v našich životech. Můžeme je přijmout, porozumět jim, přestat s nimi bojovat a následně je opustit. A konečně můžeme začít žít svobodně… Mým darem jsou léčitelské schopnosti a práce na hluboké energetické úrovni. Pracuji intuitivně, podle aktuální potřeby klienta. Každý má jiné nastavení, každý potřebuje něco jiného. Buď pracuji přímo, kontaktně, předáváním léčivých energií nebo pracovní techniky různě kombinuji. Pokud klient souhlasí, hledám příčinu vzniku daných obtíží, bloků a disharmonie fyzického nebo emočního těla na úrovni hlubinné. Následně bloky propouštíme a měníme nastavení, aby se obtíže nevracely. Měníme nastavení tak, aby klientovi následně sloužilo k jeho prospěchu a ne naopak. Naučím klienta praktická cvičení, jak změny dosáhnout a udržet si ji. Každému se to podaří, pokud se rozhodne, že chce. Jen jsme každý jinak nastavený, máme rozdílné potřeby. Proto každý potřebujeme jiný přístup. Důležitá je trpělivost, víra a laskavost k sobě samému. Mým úkolem je Vám tuto práci usnadnit ale ne ji za Vás vykonat! Nabízím Vám svou podporu a pomocnou ruku na cestě, stejně, jako jsem ji dostala a stále dostávám i já. Tato cesta je překrásná, dobrodružná a strhující. Je snadná i náročná, laskavá a občas bolavá. Nejvíce ze všeho je ale dokonale osvobozující… Je probuzením z nevědomí…. Je tím, za co nikdy nepřestanu a nejspíš ani Vy nepřestanete děkovat…. Budu mi ctí Vás poznat!

Aktivace samoléčivé energie

Aktivace samoléčivé energie

je cvičení na hluboké vědomé úrovni. Vnitřním zrakem uvolňuje, čistíme a propojujeme meridiány celého těla tak, aby v nich mohla volně plynout energie Čchi. Bloky a překážky v proudění Čchi, se projevují v životě člověka jako disharmonie na fyzické a emoční úrovni. Mým přáním a cílem bude, provázet vás touto formou energetického cvičení s jemností a laskavostí. Naučit vás samotné, jak s energií Čchi zacházet, pracovat s ní. Rozproudit její tok přirozeným tempem, aby se vaše tělo i emoce staly zdravými a vyrovnanými.

Je pouze jediná, základní energie. Vytváří vše. Prochází vším. Je přítomna naprosto ve všem - tedy i v našich tělech. Podle toho jak s ní nakládáme, nám slouží. Můžeme ji použít k našemu tělesnému a duševnímu zdraví, nebo naopak. Každý je schopen přeměnit ji ve svůj prospěch. Stačí se rozhodnout, věřit a naučit se ji ovládat. Lidský život se po jejím probuzení stává kvalitním a naplněným. Vše je v našich rukách, mysli a především srdci.

Intuitivní ošetření dotykem

Léčivé dotyky k harmonizaci tělesného a duševního zdraví, dle aktuálních potřeb klienta.

Ošetření na dálku

Zmírnění, nebo odstranění vašich obtíží lze provádět i přenosem na dálku. Vše si řídí vaše duše. Záleží na jejím rozhodnutí. Jsem pouze prostředníkem pro předání léčivých energií. Zaměřím se na člověka jako celek a léčivá energie putuje na místa, která si určí. Vše je naprosto bezpečné.

Reiki - Síla léčivých dotyků

Naplnění léčivou světelnou energií. Detoxikace těla na nejhlubší buněčné úrovni. Obnova imunitního systému. Zmírnění, nebo odstranění obtíží fyzického těla. Úleva při psychickém vyčerpání. Obnova a načerpání potřebné životní síly. Odstranění zánětů v těle. Očista těla po nemoci a zatěžující medikaci. Zmírnění, nebo odstranění obtíží po úrazech. Rychlé hojení ran, zánětů, karpálních tunelů a podobně. Ideální pro všechny, kteří vykonávají psychicky náročné povolání, či prochází psychicky náročným obdobím života. Léčivou světelnou energii je možné použít na jakékoliv fyzické i psychické obtíže. Sama si místa, která je zapotřebí obnovit hledá. Lidský život se při aktivaci světelné energie stává kvalitnějším, naplněným a v harmonii.

Relaxační masáž "Znovuzrození"

Jeden a půl hodiny trvající relaxační masáž za použití světelné léčivé energie. Nezapomenutelný dárek pro Vás i pro Vaše blízké. Káždý má právo se nechat hýčkat.

Rodinné Konstalace

Práce na hlubinné úrovni s jednotlivci i skupinové. Náhledy na potřebné své i Vašich blízkých z jiného pohledu. Jde aplikovat na veškeré vztahy, pracovní záležitosti, obtížná rozhodování v jakékoliv životní oblasti...

Terapie - konzultace

Nejsem psycholog. Hledám příčiny obtíží na úrovni potřeb vaší duše. Každý si předem volí svou cestu. Fyzické nebo duševní obtíže nás pouze upozorňuji, že pokud jdeme proti ní. Já se vás pokusím na tu Vaši navrátit. Vše probíhá za pomoci světelné léčivé energie.

Muzikoterapie

Harmonizace na buněčné úrovni za pomoci léčivých frekvencí křišťálových mís… Metoda používaná již starověkým Egyptem … Více zde

Terapie duše

Jedná se o práci na úrovni podvědomí, na úrovní vaší duše. Jedná se o hlubinnou, velmi účinnou techniku, která si klade za cíl klienta osvobozovat od trápení,obtíží, závislostí, zkrátka všeho, co mu již neslouží a co je možné opustit, pokud je to tak v pořádku s plánem jeho duše. Vrací klienta zpět, do příčin problémů, vzpomínek, kde se vše následně propouští, odblokovává a přenastavuje. Přepisují se nesloužící vzorce a programy na úrovni buněčné paměti tak, aby se od nich mohla duše a tedy i klient a rodové linie klienta osvobodit. Naopak se připomenou a odblokují znalosti a dary duše, což má za následek rozvinutí potenciálu člověka. Klient v terapii porozumí poslání své duše v tomto životě. Této techniky se dá využít k náhledu do budoucna. Touto technikou se řeší vše, včetně potenciálu člověka. Nejedná se o hypnózu. Klient vše vnímá. Mě, okolí i sebe. Jedná se o stav hlubokého uvolnění podobný stavu při meditaci. Po Terapii duše si do života začínáme přitahovat to, co k nám patří. Co je v plánu naší duše.

Kontakt
Gabriela Zálohová
tel: 737 844 019
email: ga.za@seznam.cz
© 2022
vytvořilo: deleno.cz Ochrana dat